Total Commander Ultima Prime

One For All


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Universal Extractor - Opis / Description
#1
Opis: Program do wypakowywania instalatorów i archiwów

Obsługiwane pliki: 7-zip archive, ACE archive, ARC archive, ASpack compressed file, BIN/CUE CD-ROM image, bzip2 archive, CPIO compressed file, Debian package, gzip archive, IMG floppy disk image, Inno Setup package, InstallShield Cabinet archive, InstallShield package, ISO CD-ROM image, KGB archive, LZH compressed file, LZW compressed file, LZO compressed file, MHTML file, Microsoft Cabinet archive, Microsoft Compiled Help file, Microsoft compressed file, Microsoft LIT e-book, Microsoft Windows Help file, NSIS package, RAR archive, RPM package, TAR archive, UHARC archive, UPX compressed file, Windows Installer package, Wise Installer package, ZIP archive

Wersja w TC UP: 1.5

Funkcja w TC UP: Wypakowywanie Instalatorów i archiwów

Obsługiwane rozszerzenia w TC UP pod klawiszem F4: 7z, exe, ace, arc, arj, bin, cue, bz2, tbz2, tar, bz2, tar, cpio, deb, gz, tgz, tar.gz, img, cab, iso, kgb, kge, lzh, lha, z, tz, tar.z, lzo, mht, imf, chm, lit, hlp, rar, 001, rpm, uha, dll, msi, zip, jar, xpi, wz

Sposób użycia w TC UP: Klawisz F4 na plikach z odpowiednim rozszerzeniem, ikonka na pasku zadań lub pozycja w menu programy.

Licencja: Freeware (licencje komponentów mogą się różnić)

Strona domowa: Legroom.net

Producent: Jared Breland
Foto Video - robertlajka.pl

Foto Video - facebook.com/RobertLajkaPL
Reply
#2
Description: Application for unpacking archives or installers files.

Associated files: 7-zip archive, ACE archive, ARC archive, ASpack compressed file, BIN/CUE CD-ROM image, bzip2 archive, CPIO compressed file, Debian package, gzip archive, IMG floppy disk image, Inno Setup package, InstallShield Cabinet archive, InstallShield package, ISO CD-ROM image, KGB archive, LZH compressed file, LZW compressed file, LZO compressed file, MHTML file, Microsoft Cabinet archive, Microsoft Compiled Help file, Microsoft compressed file, Microsoft LIT e-book, Microsoft Windows Help file, NSIS package, RAR archive, RPM package, TAR archive, UHARC archive, UPX compressed file, Windows Installer package, Wise Installer package, ZIP archive

Version in TC UP: 1.5

Purpose: Unpacking installers and archives.

F4 key handled extensions: 7z, exe, ace, arc, arj, bin, cue, bz2, tbz2, tar, bz2, tar, cpio, deb, gz, tgz, tar.gz, img, cab, iso, kgb, kge, lzh, lha, z, tz, tar.z, lzo, mht, imf, chm, lit, hlp, rar, 001, rpm, uha, dll, msi, zip, jar, xpi, wz

How to use in TC UP: Press F4 key on files with proper extensions, icon on the toolbar or special "Programs" menu item.

Licence: Freeware (components' licences might vary)

Homepage: Legroom.net

Author: Jared Breland


Attached Files Thumbnail(s)
   
[Image: dc85x15_philkc_fade22lr.png]
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)