Total Commander Ultima Prime

One For All


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
FileAlyzer - Opis / Description
#1
Opis: Program analizujący

Obsługiwane pliki: Większość istniejących plików.

Wersja w TC UP: 1.5.5.0

Funkcja w TC UP: Analiza plików

Obsługiwane rozszerzenia w TC UP pod klawiszem F3: exe, dll, dat

Sposób użycia w TC UP: Klawisz F3 na plikach z odpowiednim rozszerzeniem, ikonka na pasku zadań lub pozycja w menu programy.

Licencja: Freeware

Strona domowa: safer-networking.org

Producent: Patrick M. Kolla
Foto Video - robertlajka.pl

Foto Video - facebook.com/RobertLajkaPL
Reply
#2
Description: Analyzing application

Associated files: The most of existing files.

Version in TC UP: 1.5.5.0

Purpose: File analyzing

F3 key handled extensions: exe, dll, dat

How to use in TC UP: Press F3 key on files with proper extensions, icon on the toolbar or special "Programs" menu item.

Licence: Freeware

Homepage: safer-networking.org

Author: Patrick M. Kolla


Attached Files Thumbnail(s)
   
[Image: dc85x15_philkc_fade22lr.png]
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)