Total Commander Ultima Prime Forum
kursor w dół - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Pytania / Questions (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: kursor w dół (/showthread.php?tid=87)kursor w dół - Michs - 03-10-2007

Jak ustawić żeby kursor po zaznaczeniu pliku spacją przeuwał sie w dół? Nie mogę nigdzie znaleźć ustawień tej opcji a przyzwyczaiłem sie do niej w innym podobnym programie. Bo da się tak ustawić, prawda? Dziękuję za wszelką pomoc


RE: kursor w dół - ULTIMA PRIME - 03-10-2007

W pliku konfiguracyjnym wincmd.ini w sekcji [Configuration] dodaj wpis:

SpaceMovesDown=1

Domyślna ścieżka do pliku wincmd.ini:

C:\Program Files\TC UP\wincmd.ini


RE: kursor w dół - Michs - 03-10-2007

Teraz działa, dzięki za pomoc