Total Commander Ultima Prime Forum
Programy - Downloader - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Pytania / Questions (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: Programy - Downloader (/showthread.php?tid=85)Programy - Downloader - golly - 03-03-2007

Czy było by możliwe dołożenie do paczki jakiegoś Downloadera ? (Ja bym proponował FlashGet lun FDM).

pozdrawiam


RE: Programy - Downloader - ULTIMA PRIME - 03-04-2007

Przyznam, że już od kilku wersji myślałem o tym...

Free Download Menager to dobra aplikacja, jeśli uzyskam zgodę na dołączenie jej do projektu to tak się stanie.


RE: Programy - Downloader - ULTIMA PRIME - 04-01-2007

ULTIMA PRIME Wrote:Free Download Menager to dobra aplikacja, jeśli uzyskam zgodę na dołączenie jej do projektu to tak się stanie.

I tak się stało.