Total Commander Ultima Prime Forum
fullscreen/maximize - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Problemy / Problems (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: fullscreen/maximize (/showthread.php?tid=808)fullscreen/maximize - ulin - 05-09-2010

Searched "fullscreen" as well as "full screen" but didn't get any hits. Is there a way to start TCUP not maximized?


RE: fullscreen/maximize - xbrook - 05-11-2010

(05-09-2010, 09:08 AM)ulin Wrote: Searched "fullscreen" as well as "full screen" but didn't get any hits. Is there a way to start TCUP not maximized?

Of course, possible...

Open TCUP adjust to your correct size, what you want and go to up panel "Configuration" > "save position and size of window" and "save settings"

reopen TCUP, done !


RE: fullscreen/maximize - ulin - 05-13-2010

(05-11-2010, 05:12 PM)xbrook Wrote:
(05-09-2010, 09:08 AM)ulin Wrote: Searched "fullscreen" as well as "full screen" but didn't get any hits. Is there a way to start TCUP not maximized?

Of course, possible...

Open TCUP adjust to your correct size, what you want and go to up panel "Configuration" > "save position and size of window" and "save settings"

reopen TCUP, done !

Great, thanks


RE: fullscreen/maximize - aldis - 04-23-2011

Ještě dodám krátké info k použití české nápovědy:

Zobrazte si nápovědu...
A na každé stránce je v záhlaví navigační panel (úplně nahoře). V tomto panelu se zobrazuje poloha aktuálního tématu, jeho nadpis, tlačítko Tisk a ovládací tlačítka Předchozí téma (Zpět), Návrat do základního tématu (Nahoru - obsah) a Další téma (Vpřed). Tato tlačítka slouží (ve většině případů) k chronologickému procházení 99% témat...