Total Commander Ultima Prime Forum
µTorrent - Opis / Description - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Info / Info (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: µTorrent - Opis / Description (/showthread.php?tid=66)µTorrent - Opis / Description - ULTIMA PRIME - 01-28-2007

Opis: Klient sieci Torrent

Obsługiwane pliki: Torrent

Wersja w TC UP: 1.6.1.483

Funkcja w TC UP: Pobieranie plików torrent

Obsługiwane rozszerzenia w TC UP pod klawiszem F4: Torrent

Sposób użycia w TC UP: Klawisz F4 na plikach z odpowiednim rozszerzeniem, ikonka na pasku zadań lub pozycja w menu programy.

Licencja: Freeware

Strona domowa: utorrent.com

Producent:  Ludvig Strigeus


RE: µTorrent - Opis / Description - fenixproductions - 10-07-2007

Description: Peer to peer client

Associated files: Torrent

Version in TC UP: 1.6.1.483

Purpose: Downloading Torrent network files

F4 key handled extensions: Torrent

How to use in TC UP: Press F4 key on files with proper extensions, icon on the toolbar or special "Programs" menu item.

Licence: Freeware

Homepage: utorrent.com

Author:  Ludvig Strigeus