Total Commander Ultima Prime Forum
Notepad++ slovenský jazyk - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Other languages (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=52)
+--- Forum: Slovenský/Slovak (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=56)
+--- Thread: Notepad++ slovenský jazyk (/showthread.php?tid=593)Notepad++ slovenský jazyk - lokotus738 - 03-05-2009

V novej verzii došlo k aktualizácii programu Notepad++ na najnovšiu verziu, čo malo za následok nesprávne zobrazenie položiek menu v slovenskom jazyku.Aktualizovaná verzia slovenského jazyka pre Notepad++ sa nachádza na stránkach produktu v sekcii download http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/download.php pri inštalácii sa riaďte pokynmi na stránke.

Alebo môžte využiť priložený súbor, ktorý skopírujete do inštalačného adresáru programu. Obyčajne C:\Program Files\TC UP\PLUGINS\Media\Notepad++. V tomto adresári nahraďte už existujúci súbor súborom z priloženého archívu.