Total Commander Ultima Prime Forum
Vitajte! - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Other languages (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=52)
+--- Forum: Slovenský/Slovak (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=56)
+--- Thread: Vitajte! (/showthread.php?tid=540)Vitajte! - musosoft - 01-16-2009

Vitajte na slovenskej podpore projektu TC UP

Sme radi, že Vám odteraz môžeme poskytnúť pomoc aj v slovenčine. Taktiež s Vami radi podiskutujeme o tejto skvelej aplikácii.

Kedykoľvek sa nám sem ozvite, čí už pôjde o bug programu alebo máte na nás nejaké požiadavky.

Ak sa s týmto programom stretávate prvý krát, tu máte o ňom viac informácii (vďaka xbrook):
http://my.opera.com/xbrook/blog/2008/08/13/total-commander-ultima-prime

a trošku starší článok:
http://www.zive.sk/Spravy/Total-Commander-Ultima-Prime-Rozsirena-verzia-znameho-suboroveho-manazera/sc-30-a-270679/default.aspx