Total Commander Ultima Prime Forum
DiskDir Extended - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Wtyczki / Plugins (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+--- Thread: DiskDir Extended (/showthread.php?tid=455)DiskDir Extended - arek66 - 11-01-2008

Proszę o pomoc za nie mogę sobie poradzić z tą wtyczką - nie mogę jej uruchomić. Zaznaczam pliki lub katalogi, uruchamiam ALT+F5 i wiem, że powinienem zaznaczyć opcję "lst". Niestety nie ma jej u mnie, nie wiem co mam zrobić, aby ta wtyczka działała.


RE: DiskDir Extended - andsaw - 01-19-2009

Aktualnie rozszerzenie DiskDirExtended to .ctg


RE: DiskDir Extended - thomosgee1 - 03-15-2015

Jak skonfigurować wtyczkę OfficeView tak, żeby w karcie TC UP się wyświetlał dokument?? Włączając szybki podgląd uruchamia mi się dokument normalnie a w karcie obok w TC UP wyświetla się napis: "Nawigacja do strony sieci Web została anulowana".
Proszę o pomoc!