Total Commander Ultima Prime Forum
zegarek - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Programy / Programs (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: zegarek (/showthread.php?tid=441)zegarek - mgr103 - 10-22-2008

czy jest możliwość aby w kolejnej wersji Total Commander Ultima Prime znalazł się zegarek np. tak jak było to w starym dobrm NC ?


RE: zegarek - ULTIMA PRIME - 10-23-2008

Total Commander nie posiada takiej funkcjonalności. Nie wydaje mi się również, by autor ją dodał (fenixproductions pytał kiedyś o to Ghislera i dostał odpowiedź negatywną).

Osobiście pomysł ten mi się nie podoba, ale możesz uzyskać tę funkcjonalność używając albo zewnętrznej aplikacji za pomocą wtyczki Starter.wbx, albo znaleźć odpowiedni skrypt AHK.