Total Commander Ultima Prime Forum
Wygląd tak jak w Norton Commander - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Pytania / Questions (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: Wygląd tak jak w Norton Commander (/showthread.php?tid=40)Wygląd tak jak w Norton Commander - ig_mar - 01-06-2007

WinkWitam
Mam pytanie czy będzie w przyszłości dodana funkcja zmieniająca wygląd, aby „Total Commander Ultima Prime” wyglądał tak jak „Norton Commander”. Chodzi mi, aby pasek MENU był wyświetlany po naciśnięci klawisza F9 (jak dobrze pamiętam ) lub aby upodobnić cały interfejs graficzny do w/w NC.


RE: Wygląd tak jak w Norton Commander - ULTIMA PRIME - 01-06-2007

Głównym założeniem TC UP jest funkcjonalność, ale nie wykluczam dodania w przyszłości różnych schematów kolorów.

Napewno od wersji 2.3 będzie możliwość wyboru paska zadań.