Total Commander Ultima Prime Forum
"Otoczenie sieciowe" - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Pytania / Questions (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: "Otoczenie sieciowe" (/showthread.php?tid=35)"Otoczenie sieciowe" - alat57 - 12-27-2006

W "Otoczeniu sieciowym" pokazały się nowe katalogi których w zwykłych TC nie było, jakie ustawienie o tym decyduje?

Pozdrawiam


RE: "Otoczenie sieciowe" - ULTIMA PRIME - 12-27-2006

Te "nowe katalogi" to dodatkowa funkcjonalność TC UP - Wtyczki WFX, dzięki nim można np. nagrać płytę CD/DVD, sprawdzić rejestr, podglądnąć systemowy schowek, wejść na partcje linuxowe, itd. ...

alat57 Wrote:...jakie ustawienie o tym decyduje?

Konfiguracja > Wtyczki > Wtyczki systemu plików (.WFX) > konfiguruj


RE: "Otoczenie sieciowe" - alat57 - 12-27-2006

Dziękuję za szybką odpowiedź, bo ja już myślałem że to ktoś z sieci coś podrzucił, już wiem o co chodzi.SmileCool

Pozdrawiam