Total Commander Ultima Prime Forum
Menu kontekstowe - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Pytania / Questions (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: Menu kontekstowe (/showthread.php?tid=3123)Menu kontekstowe - Waldi - 05-29-2021

Hej.
Jak można edytować menu kontekstowe, jest inne niż w samym Win10 (okienka)
Chciałbym dodać inne funkcje a nie które usunąć.


RE: Menu kontekstowe - ULTIMA PRIME - 08-17-2021

O które dokładnie menu chodzi?

proszę pokazać na obrazku.