Total Commander Ultima Prime Forum
TCUPUpdate.exe z wirusiem? - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Problemy / Problems (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: TCUPUpdate.exe z wirusiem? (/showthread.php?tid=3119)TCUPUpdate.exe z wirusiem? - dorozynskij@wampnm.webd.pl - 05-03-2021

F-Secure sygnalizuje, że wykrył w nim wirusa Trojan.TR/ATRAPS.Gen.


RE: TCUPUpdate.exe z wirusiem? - ULTIMA PRIME - 05-12-2021

Niestety, ale takie komunikaty będą pewnie coraz częstsze.

Nie stać nas, aby wyłożyć ze swojej kieszeni na cyfrowe podpisanie plików exe, tak żeby programy antywirusowe nie wyświetlały fałszywych komunikatów na temat plików zawartych w TC UP.

Gdyby użytkownicy TC UP złożyli się na cyfrowy certyfikat, przykładowo:


https://comodosslstore.com/code-signing/comodo-ev-code-signing-certificate

to prawdopodobnie nie było by takich fałszywych komunikatów.

...chociaż szczerze w to wątpię żebyście się złożyli, bo wpłat od Was jest jak na lekarstwo, nawet nie starcza na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem serwera pod stronę...


Ze swojej strony zapewniam że w TC UP nie ma żadnego wirusa, ale to już Twój wybór komu ufasz, mi czy programowi antywirusowemu...