Total Commander Ultima Prime Forum
Parametry wideo na liście plików - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Wtyczki / Plugins (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+--- Thread: Parametry wideo na liście plików (/showthread.php?tid=3118)Parametry wideo na liście plików - mxk - 05-02-2021

Jak wiadomo, mamy na pasku dodane przełączniki, po których naciśnięciu można poznać szczegółowe parametry plików, np. audio, foto i wideo.
[attachment=362]
Tylko że u mnie w zdecydowanej większości plików wideo jakie mam to nie działa (tylko starsze kontenery są obsługiwane). Jaka wtyczka za to odpowiada, bo pewnie trzeba ją zaktualizować, bądź zastąpić?
[attachment=361]


RE: Parametry wideo na liście plików - mxk - 05-02-2021

Ok, rozwiązane. Pomogła wtyczka wdx MediaInfo http://totalcmd.net/plugring/mediainfo64.html. Myślę, że warto byłoby dodać ją do programu.


RE: Parametry wideo na liście plików - ULTIMA PRIME - 05-12-2021

Dzięki serdeczne za informację.