Total Commander Ultima Prime Forum
OpenFileTC - Univerzální aplikace - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Other languages (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=52)
+--- Forum: Česky/Czech (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=55)
+--- Thread: OpenFileTC - Univerzální aplikace (/showthread.php?tid=3086)OpenFileTC - Univerzální aplikace - Chodec - 07-26-2019

Je nějaký způsob, jak do pluginu OpenFileTC přidat univerzální aplikace (například Microsoft Edge)?