Total Commander Ultima Prime Forum
Context Menu - Wyślij do - nie działa. - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Problemy / Problems (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Context Menu - Wyślij do - nie działa. (/showthread.php?tid=2937)Context Menu - Wyślij do - nie działa. - SyNtEr - 07-16-2015

Witam.
Mam problem z TC UP i poleceniem Wyślij do -> Adresat poczty z contex menu.
Jest to jedyne polecenie które mi nie działa a jest mi potrzebne.
Dodam że w eksploatorze windows oraz w czystym TC ta funkcja działa bez problemu. Dodatkowo jeśli uruchomię TC z pominięciem pliku "TC UP.exe" , również mogę korzystać z tej funkcji.
Win 7 Pro 64