Total Commander Ultima Prime Forum
Sortowanie plików 1, 10, 11, 12, 2, 3... - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Pytania / Questions (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: Sortowanie plików 1, 10, 11, 12, 2, 3... (/showthread.php?tid=29)Sortowanie plików 1, 10, 11, 12, 2, 3... - Merkury28 - 12-07-2006

Jak pozbyć się bezsensownego sortowania plików numerowanych? Jest: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4.... itd., a powinno być: ... 7, 8, 9, 10, 11..... itd.


RE: Sortowanie plików 1, 10, 11, 12, 2, 3... - ULTIMA PRIME - 12-07-2006

Musisz dodać do pliku "wincmd.ini", sekcja [Configuration] wpis:
SortUpper=2 lub SortUpper=3

Od wersji TC UP 2.1 wpis SortUpper=3 jest to w standardzie, wiec już nie ma problemu z sortowaniem Wink