Total Commander Ultima Prime Forum
Ustawienia połączeń FTP - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Pytania / Questions (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: Ustawienia połączeń FTP (/showthread.php?tid=25)Ustawienia połączeń FTP - radas - 12-06-2006

Witam!! Mam wgraną wersję 1.6 i chce sie przesiąść na 2.0 le nie chciałbym potracić danych połączeń ftp. Który plik przenieść z 1.6 do 2.0 zeby lista połączeń ftp pozostała??


RE: Ustawienia połączeń FTP - ULTIMA PRIME - 12-06-2006

Połączenia FTP, przechowywane są w pliku "wcx_ftp.ini" w katalogu TC UP

Domyślna ścieżka:C:\Program Files\TC UP

Należy zrobić kopię tego pliku, następnie po instalacji nowej wersji, skopiować go do katalogu TC UP

Do wersji TC UP 2.0, plik ten był nadpisywany przy instalacji, od wersji TC UP 2.1 zostało to naprawione.

PROSZE ZAWSZE ROBIĆ KOPIĘ TEGO PLIKU, OSTROŻNOŚCI NIGY ZA WIELE!