Total Commander Ultima Prime Forum
Jak uruchomić µTorrent w TC UP - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Programy / Programs (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Jak uruchomić µTorrent w TC UP (/showthread.php?tid=24)Jak uruchomić µTorrent w TC UP - florian - 12-06-2006

Nie wiem jak włączyc tego utorrenta w total command..mam tą najnowsza wersje HELP


RE: Jak uruchomić µTorrent w TC UP - ULTIMA PRIME - 12-06-2006

Pierwsza ikonka na pasku (niebiekie koło zębate) > Na drugim pasku, druga ikonka (pomarańczowe koło zębate) > i jesteśmy na pasku, ze skrótami do "dodatkowych programów"

µTorrent, to szósta ikonka (zielone koło z literką µ)

Do powrotu do głównego paska, służy pierwsza ikonka na pasku (czerwone koło zębate)

Lub szybciej... Menu > Programy > µTorrent