Total Commander Ultima Prime Forum
Pliki XLS - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Pytania / Questions (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: Pliki XLS (/showthread.php?tid=21)Pliki XLS - Azazell - 12-06-2006

czy mozna za pomocą tej wersji totala Commandera odczytywać pliki XLS ? to są formaty excella z pakietu Office Microsof


RE: Pliki XLS - ULTIMA PRIME - 12-06-2006

Tak, można - dzięki "wbudowanej" wtyczce, niestety wtyczka do podglądu wymaga zainstalowanego w systemie pakietu Office, a dokładniej odpowiednich konwertorów

Więcej na temat wtyczki pod adresem:

http://totalcmd.pl/download/wlx/txt/OfficeView