Total Commander Ultima Prime Forum
Podglad pliku tekstowego w 6.1 - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Pytania / Questions (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: Podglad pliku tekstowego w 6.1 (/showthread.php?tid=1873)Podglad pliku tekstowego w 6.1 - kasownik - 04-06-2015

Witam!

Do wersji 6.0 podglad pliku tekstowego np. ini, cfg byl prosty, F3 wybor TC UP i plik sie wyswietlal. W 6.1 nie ma TC UP, jak mozna prosto podejrzec plik tekstowy (tylko alt+F3)?


RE: Podglad pliku tekstowego w 6.1 - ULTIMA PRIME - 04-06-2015

Ikona: "Szybki podgląd" (9 i 25 ikona (w zależności od tego czy to lewy lub prawy panel) w drugim rzędzie paska przycisków).

Lub

Klawisz / Przycisk "F4 Edycja" - otworzy plik w programie Notepad ++