Total Commander Ultima Prime Forum
Podział okna - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Pytania / Questions (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: Podział okna (/showthread.php?tid=1364)Podział okna - Waldi - 07-14-2012

Witam.
Czy można podzielić okno główne na cztery części tak abym mógł widzieć dyski: c,d,e,f.
Do tej pory korzystam z widoku z podziałem na lewe okno i prawe, ale samo przełącznie pomiedzy dyskami trochę mnie wkurza.
Chciałbym mieć widok :
lewo-góra - dysk C
lewo-dół - dysk D
prawa-góra - dysk E
prawa-dół - dysk F
Czy to jest możliwe i jak to zrobić ?


RE: Podział okna - ULTIMA PRIME - 07-23-2012

Sam kiedyś "walczyłem" o taką opcję u Autora.
Niestety, ale nie ma takiej opcji.


RE: Podział okna - billgate - 03-11-2015

I am photographer and i have about 3000-4000 photos in one folder, next step is that people choose what photos thay whont. So for the example let it be 500 photos. I get from the people file (doc, txt...etc.) with the filenames of a pictures. What is the easiest way to select pictures, i don't have time to click every picture.