Total Commander Ultima Prime Forum
Błąd w instalatorze TCUP 5.5 - Printable Version

+- Total Commander Ultima Prime Forum (https://www.tcup.pl/forum)
+-- Forum: Total Commander Ultima Prime (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Problemy / Problems (https://www.tcup.pl/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Błąd w instalatorze TCUP 5.5 (/showthread.php?tid=1201)Błąd w instalatorze TCUP 5.5 - garbert - 06-06-2011

W oknie "Ustaw powiązania", gdy używa się klawiatury zamiast myszy można wywołać błąd "Access violation" wciskając kilkukrotnie strzałkę w dół. Belka zaznaczania wyjedzie poza dolną krawędź pola wyboru, jeszcze dwa wciśnięcia i błąd gotowy!
[attachment=316]
[attachment=317]