Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Klawiszologia w TC
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam

Czy jest możliwość zdefiniowania własnej operacji podpiętej pod daną kombinację klawiszy np. CTRL+F6 - powoduje sortowanie góra/dół po wielkości plików a chciałbym zamienić to na "Edycję nazwy pliku".

Wiem, że na edycję bez rozszerzenia jest już ustawiony SHIFT+F6, a z rozszerzeniem SHIFT+F6+F6.

Niestety siła przyzwyczajenia do innej aplikacji powoduje nadmierne używanie CTRL+F6, a to potem sprawia mi niepotrzebne komplikacje.

Pozdrawiam
szyjka
Menu > Konfiguracja > Różne > Przedefiniowanie klawiszy (Przemapowanie klawiatury)
Dziękuje za pomoc. Ależ to było proste Smile

Pozdrawiam
szyjka