Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Rychlé hledání
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V dřívější verzi TCUP jsme měl nastavené, že při rychlém hledání (okamžité hledání psaním) se zobrazovaly jen adresáře a složky, které odpovídaly aktuálnímu hledání (ostatní se skryly). Bohužel při aktualizaci programu jsem přišel o konfigurační soubor, a proto jsem musel vše nastavit znova. Jenomže nastavení této funkce při hledání jsem nenašel, takže při hledání psaním se nic neskryje a kurzor se pouze posunuje mezi výsledky. Kde můžu nastavit, aby se zbytek skrýval?
Ctrl+S
Díky. Divím se, že jsem si toho nevšiml.