Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Win 7 blad przy instalacji
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam ściągnąłem TC UP ver. 5.2 i 5.3 i ten sam błąd mi wyskakuje przy instalacji pokazany na zdjęciu w załączniku wiec jak zainstalować go na moim windowsie 7 home premium wyłączałem już nawet antywirusa mam NOD 32 [attachment=296]