Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: kursor w dół
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jak ustawić żeby kursor po zaznaczeniu pliku spacją przeuwał sie w dół? Nie mogę nigdzie znaleźć ustawień tej opcji a przyzwyczaiłem sie do niej w innym podobnym programie. Bo da się tak ustawić, prawda? Dziękuję za wszelką pomoc
W pliku konfiguracyjnym wincmd.ini w sekcji [Configuration] dodaj wpis:

SpaceMovesDown=1

Domyślna ścieżka do pliku wincmd.ini:

C:\Program Files\TC UP\wincmd.ini
Teraz działa, dzięki za pomoc