Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Programy - Downloader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy było by możliwe dołożenie do paczki jakiegoś Downloadera ? (Ja bym proponował FlashGet lun FDM).

pozdrawiam
Przyznam, że już od kilku wersji myślałem o tym...

Free Download Menager to dobra aplikacja, jeśli uzyskam zgodę na dołączenie jej do projektu to tak się stanie.
ULTIMA PRIME Wrote:Free Download Menager to dobra aplikacja, jeśli uzyskam zgodę na dołączenie jej do projektu to tak się stanie.

I tak się stało.