Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: fullscreen/maximize
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Searched "fullscreen" as well as "full screen" but didn't get any hits. Is there a way to start TCUP not maximized?
(05-09-2010, 09:08 AM)ulin Wrote: [ -> ]Searched "fullscreen" as well as "full screen" but didn't get any hits. Is there a way to start TCUP not maximized?

Of course, possible...

Open TCUP adjust to your correct size, what you want and go to up panel "Configuration" > "save position and size of window" and "save settings"

reopen TCUP, done !
(05-11-2010, 05:12 PM)xbrook Wrote: [ -> ]
(05-09-2010, 09:08 AM)ulin Wrote: [ -> ]Searched "fullscreen" as well as "full screen" but didn't get any hits. Is there a way to start TCUP not maximized?

Of course, possible...

Open TCUP adjust to your correct size, what you want and go to up panel "Configuration" > "save position and size of window" and "save settings"

reopen TCUP, done !

Great, thanks
Ještě dodám krátké info k použití české nápovědy:

Zobrazte si nápovědu...
A na každé stránce je v záhlaví navigační panel (úplně nahoře). V tomto panelu se zobrazuje poloha aktuálního tématu, jeho nadpis, tlačítko Tisk a ovládací tlačítka Předchozí téma (Zpět), Návrat do základního tématu (Nahoru - obsah) a Další téma (Vpřed). Tato tlačítka slouží (ve většině případů) k chronologickému procházení 99% témat...