Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: W Windows Vista nie działa ChoiceEdiitor(klawisz F4)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Po wciśnięciu klawisza F4 windows wyświetla błąd:
"Uruchomienie tej aplikacji nie powiodło się, ponieważ nie znaleziono MSVBVM50.Dll."
A gdy winda sama wyszukuje rozwiązania problemu to zgłasza że ten dll nie jest już częścią systemu.
Hmm...

Wrzuć plik Msvbvm50.dll do katalogu Choice Editora

Domyślnie:

C:\Program Files\TC UP\PLUGINS\Media\ChoiceEditor\

(Prawdopodobnie przy pierwszym uruchomieniu program się "wywali", ale później powinno być już ok)

Jeśli to nie zadziała, trzeba będzie użyć innego narzędzia...

Czy mógł byś mi sprawdzić na Windows Vista program Open File shell for TC?

Problemów z Windows Vista napewno będzie więcej, ale jakoś sobie z tym poradzimy Wink
Z tym dll'em działaSmile A ten programik Open file Shell for TC śmiga tylko musze obczaić obsługeTongue
Od wersji 2.4, funkcję aplikacji Choice Editor, przejmuje Open File shell for TC - z tym programem nie powinno być już problemu na Windows Vista
Wszystko działa jak należy w Windows Vista
Nie wszystkoTongue