Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Linux <-> Windows Vista
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dostałem informację od maf2, że jest problem z wtyczką ext2 Filesystem, umożliwiającą przeglądanie partycji linuxowych w TC UP (Otoczenie sieciowe > Linux Dysk) na systemie Windows.

Problem prawdopodobnie występuje na Windows Vista (zawieszanie TC UP przy próbie wejścia na partycję linuxową - o ile dobrze zrozumiałem autora zgłaszającego ten fakt), proszę osoby pracujące na tym systemie o potwierdzenie czy problem faktycznie występuje.