Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Opera@USB - baza adresów
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Drodzy użytkownicy, jak pewnie wiecie w projekcie TC UP od dłuższego czasu jest przeglądarka internetowa - Opera@USB.

Od wersji TC UP 4.9 umieściłem w niej podstawową bazę adresów podzieloną na odpowiednie kategorie moich ulubionych stron i innych adresów najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców naszego kraju (wg. różnych statystyk), chciałbym aby każdy z Was dodał do niej swoje ulubione strony, tak aby baza adresów rozrosła się o większość przeglądanych przez Was stron.

Jeśli chcecie rozbudować bazę stron to proszę pobrać plik bookmarks.adr (należy rozpakować plik bookmarks.7z) i umieścić w:
c:\Program Files\TC UP\PLUGINS\Media\OperaUSB\profile\
a następnie dodać z poziomu Opery swoje adresy.

Idea jest taka, aby plik ten był rozbudowywany logicznie, tzn. podzielony na odpowiednie kategorie - najlepiej aby po dodaniu swoich stron, załączyć go w tym poście, tak aby następny użytkownik mógł go pobrać i dodać swoje adresy, do już istniejącej bazy i tak w kółko.

Wersja która będzie ostatnia przed wydaniem każdej następnej edycji TC UP będzie dodawana do projektu.
Some updates from my sites. Social Networks, more e-mail sites, g.ho.st suite.