Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: HEXelon MAX - Opis / Description
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Opis: Zaawansowany kalkulator matematyczny

Obsługiwane pliki: -

Wersja w TC UP: 5.01

Funkcja w TC UP: Zaawansowane obliczenia matematyczne

Obsługiwane rozszerzenia w TC UP pod klawiszem F4: -

Sposób użycia w TC UP: Ikonka na pasku zadań lub pozycja w menu programy.

Licencja: Freeware

Strona domowa: hexelon.com

Producent: Jerzy Znamirowski
Description: Advanced scientific calculator.

Associated files: -

Version in TC UP: 5.01

Purpose: Advanced math calculations.

F4 key handled extensions: -

How to use in TC UP: Press toolbar icon or choose the special "Programs" menu item.

Licence: Freeware

Homepage: hexelon.com

Author: Jerzy Znamirowski
Sposób użycia w TC UP: Klawisz F4 na plikach z odpowiednim rozszerzeniem, ikonka na pasku zadań lub pozycja w menu programy.
(01-16-2015, 10:30 AM)Blue Moon Wrote: [ -> ]Sposób użycia w TC UP: Klawisz F4 na plikach z odpowiednim rozszerzeniem, ikonka na pasku zadań lub pozycja w menu programy.
____________________________
http://www.passvce.com/
www.spbu.ru
www.uco.es