Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Stavový řádek
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nevíte jak nastavit, aby se dole ve stavovém řádku automaticky zobrazovali statistiky jako v obyčejném TC?

Konkrétně myslím:
velikost / počet souborů / počet složek

Ono se to ukáže, jen když něco označím pravým tlačítkem, ale to není moc pohodlné. V normálním TC se to zobrazovalo automatiky při prohlížení jakéhokoli adresáře.
Otevři si svůj konfigurační soubor... (Nabídka Konfigurace -> Měnit konfigurační soubor přímo...) a v části Configuration vyhledej položku LongInStatus=1
Tuto položku změň na 0 (nula) a konfigurační soubor ulož...
Změna se projeví po restartu programu.

Mělo by to zabrat... Zdravím
Mockrát díky. Funguje.

Má to nějaké výhody, že je to nastavené defaultně jinak?
(03-15-2009, 07:09 AM)Chodec Wrote: [ -> ]Má to nějaké výhody, že je to nastavené defaultně jinak?

Vysvětlit výchozí stav je těžké :-) ale nějak výše zmíněné vysvětlit zkusím.

Total Commander používá spousta lidí a každému vyhovuje něco jiného. Udělat nastavení tak, aby vyhovovalo většině je často oříšek.
Za největší trik v Total Commanderu považuji ovládání z klávesnice. Pokud si na to člověk zvykne, tak zrychlení je opravdu značné.

Položka "LongInStatus=0" v konfiguračním souboru má na starosti: Zobrazovat dlouhý název ve stavovém řádku u zobrazení Zobrazit-Podrobnosti. (1/0)

Takže:
Někdo je schopen psát názvy více než dlouhé...
pokud se z nějakého důvodu (třeba při zobrazení více sloupců (než jenom Přípona, Velikost, Datum,...) nevejde do pole "Název" celý text (název je tak dlouhý, že přetéká a tak je přetékající část ořízlá) tak máš několik možnosti jak snadno celý název přečíst. (záleží na konfiguraci...)
ad1) musíš najet myší na název souboru (potom se ti zobrazí v bublinové kontextové nápovědě)
ad2) při procházení z klávesnice - nastavíš LongInStatus=1 a pak název uvidíš ve stavovém řádku :-)
ad3) ... je toho jistě mnohem více ale jako vysvětlení by to mohlo stačit ;-) //faktem je, že nic víc mě aktuálně nenapadá Smile

Zdravím
Díky. Chápu.
Česká nápověda se instaluje stejně jako každý jiný doplněk (plugin) pro Total Commander - Ultima Prime.
Stažený soubor otevřete (poklepáním na *.zip soubor) v jednom z panelů Total Commanderu - Ultima Prime a postupujte podle instrukcí...
_________________________
Decrease your exam stress by using our latest 646-048 and best quality testking and 640-916 pass guarantee pass 4 sure and Florida Southern College.