Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Reklama ve fóru TC UP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vím, že weby musí z něčeho žít...
Sám několik webů mám a platím si i hosting...
Bohužel z různých důvodů reklamu blokuji seč mi síly stačí a snažím se ji nepodporovat.
K mému velikému překvapení se dnes ve fóru začala reklama zobrazovat.

Takže malá otázka:
Vadí vám reklama zde ve fóru?
Zkuste hlasovat...