Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Čeština pro VirtualDub
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VirtualDub obsažený v Total Commanderu - Ultima Prime 4.6 je ve verzi 1.8.6

Češtinu pro VirtualDub stáhnete ze serveru cestiny cz

Samozřejmě je na shodné stránce i čeština pro aktuální verzi VirtualDub 1.9.0

Zdravím

Martin