Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Překladatelský slovníček...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Překladový slovníček

Bohužel mi zkolaboval počítač, tak ten skutečný slovníček nemám aktuálně k dispozici.
Pokusím se zde nastínit "pravidla" překládání programu Total Commander pro ty, co se hodlají vrtat v české lokalizaci třeba nějakého doplňku.

Jde o to, že stejné funkce se mají jmenovat ve všech programech stejně (Kompatibilita uživatele).
Takže třeba funkce Find / Replace se prostě má/musí všude jmenovat Najít / Nahradit a ne třeba Lokalizovat / Vyměnit případně Nalézt / Zaměnit... Tyto "blbosti" jsem již mnohokrát viděl... Wink

Jistá uniformita musí být - je to v zájmu všech uživatelů PC

Takže několik postřehů:

Ve všech profesionálních překladech se vyká...

Poslední dobou vídám takové hity jako: Reaguj, Označ, Potvrď, Vyber, Hledej, Nahraď, Přidej, Ulož, Zobraz, Uprav... navíc mi vadí, že to zavání rozkazovacím způsobem... a ten já dost nerad Wink
Vždy je lepší použít tvary jako: Reagovat, Označit, Potvrdit, Vybrat, Hledat, Nahradit, Přidat, Uložit, Zobrazit, Upravit... (a to i u názvů tlačítek!) nebo Reagujte, Označte, Potvrďte, Vyberte, Hledejte, Nahraďte, Přidejte, Uložte, Zobrazte, Upravte...

Takže třeba malá ukázka z "OK" překladu nějakého softu...
...máme název funkce a ve stavovém řádku nebo v bublinové nápovědě se zobrazí nápovědný text k této funkci...
Funkce / Nápovědný text
Vyjmout | Vyjme výběr a vloží do schránky
Kopírovat | Kopíruje výběr a vloží do schránky
Vložit | Vloží obsah schránky
Najít | Hledá v textu...
Nahradit | Nahradí hledaný výraz
Vybrat vše | Vybere všechny znaky
atd...
Žádné: Hledej, Kopíruj, Nahraď - tam tedy není... ;-)

Malá poznámka:
Nejhorší překlad je vlastně ten zdánlivě nejlehčí... překlad nějakého TXT souboru. Vlastně překládáte něco úplně naslepo a pak metodou "debil" zkoumáte, co váš zásah provedl. O mnoho lepší jsou specializované programy, které třeba automaticky překládají duplicitní řetězce a rovnou vám zobrazí všechny formuláře... Pak máte jistotu, že máte všude v překladu přeložený výraz Refresh jako Obnovit a ne někde Obnovit jinde Refreš a pak zase Občerstvit nebo Aktualizovat...

Prostě, čeština má pro jednu věc tisíc výrazů, zatímco angličtina má pro tisíc věcí výraz jeden... a pak si vyber Smile nebo překládej... Wink

Malý nástřel častých "problémů"
Plugin //je vždy Doplněk
Cancel //je vždy Storno a ne Zrušit (ve Windows NIKDE Zrušit nenajdete... kdo to začal používat? Gejts ví... Smile nebo spíše linuxáci?)
Cut //je vždy Vyjmout a ne Vystřihnout
Paste //je vždy Vložit a ne Přilepit?!? - to je snad jenom ve slovenštině?
Select //je vždy Vybrat a ne Označit
Mode //je vždy Režim a ne Mód
Browse //je vždy Procházet a ne Prohlížet
ToolBar //v Total Commanderu žádný panel nástrojů není (na to je program už dost starý) vždy je tam Tlačítková lišta
Remove //je vždy Odebrat a ne Odstranit nebo Smazat (obvykle máme hned vedle Přidat a opakem Přidat je Odebrat...)
Archive //Archiv s krátkým i (nikoliv s dlouhým - archív)...
Ok //vždy OK (obě velká)
Srovnat //vždy Porovnat (třeba porovnat soubory)
Delete //je vždy Odstranit a nikoliv Smazat
Clear //může být vyčistit (stále více se prosazuje) my (tým české nápovědy) používáme variantu smazat (clear clipborad - vymazat schránku)
Rozkódovat //vždy Dekódovat (Malé překvapení - rozkódovat není spisovné slovo)
Odznačit nebo nedej bože Odoznačit //vždy Zrušit označení (Odoznačit není vůbec spisovné slovo!)
Třídit/setřídit //vždy Řadit/seřadit (třeba - vzestupně/sestupně)
Takzvaná LAST verze //...musíte mít nainstalovanou verzi ble ble ble nebo pozdější... //vždy verzi takovou a "Novější"
Popisek, popisky... //vždy Komentář, komentáře
někdy byty jinde bajty //vždy bajty
archiv... – zapakovat, sbalit, stlačit, zkomprimovat, archivovat, dekomprimátor atd. //vždy pouze - extrahovat, (z)komprimovat výjimečně dekomprimovat a archivovat
adresář //vždy složka (klony slova adresa se ve Win používá pouze ve významu panel adresa, adresní řádek, nebo např. adresář v Outlooku...)
jméno //vždy název (platí hlavně u souborů a složek)
horké klávesy //vždy klávesové zkratky (horká klávesy jsou většinou pouze ty co jsou na multimediálních klávesnicích... - Search, Mail, Home,...
detaily //podrobnosti (zobrazení souborů - seznam, podrobnosti, miniatury,...)
stručné //seznam (viz řádek nad - zobrazení souborů)
často používané adresáře //oblíbené položky
symboly //vždy ikony nebo znaky (symbol zavináče NE - vždy znak zavináče...)
podklad //vždy pozadí
menu //nabídka, podnabídka
zásuvný modul, modul, plugin... //vždy doplněk
síťové okolí //místa v síti
klik, kliknout, dvojklik...//(klidně hoďte kamenem) vždy klepnout, poklepat, dvakrát klepnout (pozor! dvakrát klepnout není poklepat... - je to pomalé klepnutí dvakrát za sebou - např. přejmenování v řádku (Shift+F6): 1.klepnutím označíme soubor, 2.klepnutím otevřeme název pro úpravy
Klik je výraz, který spisovná čeština vůbec nezná...
Klik ve spisovné češtině je prostě jen cvik v tělocviku... jiný význam aktuální spisovná čeština nezná... (asi ale kliknutí v budoucnu zařadí) proto vždy klepnout (mrkněte do Windows nebo do Adobe - profesionální překladatelé toto vědí... ;-) )

Tlačítka jsou vždy stisknutá nikoliv stlačená...
Angličtina je samé Prosím... často toto slovo prostě vynechám... podobně mám averzi k NYNÍ a k TEĎ...

To by pro začátek (můj konec) mohlo stačit.

Teď jsem ještě vyštrachal na netu:
Quote:Základní pravidla
Velké písmeno pouze na počátku položky ("Global Settings" - "Globální nastavení", nikoliv "Globální Nastavení")
Slova jako "You" "Yours" překládat jako vy, váš (s malým počátečním písmenem) - pokud se nejedná o situaci popsanou v předchozím bodě.
Když se přivlastňuje podmětu, nelze (na rozdíl od angličtiny s "your") použít přivlastňovací zájmeno "váš", je potřeba použít zájmeno "svůj". Např. výrazy jako "přidejte program do vaší nabídky" patří k nejčastějším chybám vůbec - správně je "přidejte program do své nabídky" nebo ještě lépe "přidejte si program do nabídky".
Používat správně 2. osobu - vykáme ("zadejte", nikoliv "zadej").
Používat infinitiv slovesa při překladu názvu činnosti (na tlačítkách apod.). Vyhneme se tak významovým rozdílům oproti rozkazovacímu způsobu. "Install" bychom tedy přeložili jako "Nainstalovat".
Používat správně slovesný vid. Např. u tlačítka "Install" je nejdůležitější výsledek děje/akce/činnosti, tedy "Nainstalovat". Podobně u tlačítka "Reload" - "Obnovit". "Instalovat" a "Obnovovat" by v těchto případech působily zcela nesmyslně.
Vyhýbejte se použití rodů. Místo věty "Pokud si nejste jistý(á), pátrejte v ..." použijte raději "Pokud si nejste jisti, pátrejte v ...".

POZNÁMKA:
Nikdo nikoho nenutí aby takto překládal... Nikde na to žádný zákon není... Opravdu to složí pouze k sjednocení...


Zkusím vše průběžně aktualizovat... protože jsem určitě vynechal xy věcí

Zdravím... Martin
Ještě něco důležitého jsem jaksi opomenul...

Kontrola pravopisu a překlepů

Občas se mi někdo zeptá,... "Jak je možné, že sis všimnul tolika překlepů?"
Nijak, prostě nakonec soubor otevřu v txt editoru... použiji funkci Najít / Nahradit... (vyhážu například všechny ampersandy & a nahradím je "ničím") a zalomení (\n - to zase mezerou) a pak to proženu Wordem!
To je celé...

Jinak Word nepoužívám - ale vy ho asi máte... Smile

Já používám od fy "Lingea" - program "Grammatikon" je placený a starý ale dobrý... Wink
(umí jenom .txt a .rtf - co více si přát)