Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Čeština pro Virtual Disk (wlx doplněk)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Instalace ovladačů
Zkus to ještě jednou...

Ovladače se OK instalují poněkud jiným způsobem:

Ve složce s ovladači by měl být soubor s příponou INF.
Prozkoumej, jestli tam nejsou dva (jeden pro 32bitový a jeden pro 64bitový systém) pokud ano, tak vyber ten vhodný; pokud ne, tak by to mělo být v tom jediném souboru ošetřeno.

Na soubor s příponou INF klepni pravou myškou a z místní nabídky vyber Nainstalovat. ... Pak by měl následovat restart OS.

Vyzkoušej a dej vědět.

Držím palce.
Tak jsem udelal jak si napsal a bohuzel vysledek stejny
Jakmile kliknu na Pripojit ukaze se

Pravděpodobně není nainstalován ovladač.
Více podrobností je v souboru ReadMe (ENG).09.03.2009 20:49:13 Chyba při vytváření virtuální jednotky!
Pages: 1 2