Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Čeština pro PowerOff
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
PowerOff
Zkoušel jsem najít češtinu pro PowerOff...

Na domovské stránce projektu PowerOff je sice na ní odkaz... ale odkazované stránky nejsou již funkční...

Zato je tam k dispozici "nová" beta verze.

Vytvořil jsem češtinu pro tuto novou beta verzi programu PowerOff (verze 3.0.2.0beta).

Protože se jedná o jediný soubor... Stačí stáhnout již počeštěný a tento rozbalit do složky Total Commander - Ultima Prime:
C:\Program Files\TC UP\PLUGINS\Media\Poweroff\

Bohužel budete muset upravit ještě jeden soubor...
Ultima Prime spouští PowerOff z Hlavní nabídky - Programy - položkou PowerOff

Takže otevřete soubor WCMD_CZE.ini - najdete ho v cestě:
C:\Program Files\TC UP\LANGUAGE\WCMD_CZE.ini
v běžném textovém editoru.

Na řádku 194 a 195 najdete následující:
Code:
[em_set_poweroff]
Cmd=%COMMANDER_PATH%\Plugins\Media\Poweroff\poweroffen.exe
Upravte řádek 195 takto:
Code:
Cmd=%COMMANDER_PATH%\Plugins\Media\Poweroff\poweroffcz.exe
a soubor uložte.

To je vše... Smile

Zdravím
Martin