Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Čeština pro XN Resource Editor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
XN Resource Editor

Stránka programu XN Resource Editor

XN Resource Editor je zdarma a je to poměrně výkonný a slušně vybavený editor zdrojů.

Tímto programem můžete třeba vytvořit češtinu do nějaké vaší oblíbené "malé" aplikace.

Byl jsem mile překvapen, když jsem zjistil, že XN Resource Editor je součástí balíku Total Commander - Ultima Prime.

Připravil jsem pro vás počeštění pro verzi XN Resource Editor 3.0.0.1.

Stažení češtiny: Čeština pro XN Resource Editor 3.0.0.1

Stažený soubor s češtinou XNResourceEditor.CS zkopírujte do:
C:\Program Files\TC UP\PLUGINS\Tools\XNResourceEditor\

Program XN Resource Editor bude po spuštění automaticky "češtit".

Pokud budete chtít opět používat původní angličtinu, tak stačí soubor s češtinou XNResourceEditor.CS odstranit nebo přejmenovat...

V programu jsem ponechal spoustu výrazů v angličtině. Jejich překlad by byl pro zkušené uživatele možná matoucí...

Připomínky k češtině pište do tohoto tématu.

Zdravím Martin

Dva náhledy...

[Image: xn-resource-editor-czech_01.png]

[Image: xn-resource-editor-czech_02.png]