Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Čeština pro HateML Pro (php/html editor)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
HateML Pro - www editor

V TC-UP chybí český překlad tohoto html/php editoru.
Tentokrát je velikost jazykového souboru již větší Smile (1200 řádků)
Nicméně nabízím první testovací verzi.

Upozorňuji, že takto velký program normálně překládám s odladěním "patřičný čas" (dlouho) a rozhodně ne cca jeden a čučut ostrého dne. Takže překlad bude/nebude? pravděpodobně podle toho vypadat. Zkušenosti s překlady rozličných editorů mám, tak doufám, že zásadní chyby tam snad nebudou. Základem překladu je anglický jazykový soubor English.lng...
K tak rychlému překladu VYDATNĚ přispěla obsažená slovenská verze!!! Tam, kde jsem si nebyl jist, jsem to obšleh ze slovenštiny - na mnoha místech to bude jako přes kopírák... Wink
Tímto chci poděkovat autorovi slovenštiny... zcela jistě na překladu pracoval podstatně déle než já.

Hledám lidi na BETATEST nebo lépe - někoho, kdo se v programu vyzná, používá ho a překlad dodělá/odladí.
Na odladění, aktuálně opravdu nemám čas. (Mám rozdělané jiné překlady a ty mě zcela vytěžují... navíc je zanedbávám a začíná mi být poněkud teplo Smile )
K odladění češtiny je potřeba s editorem pracovat a já na tvorbu www stránek používám úplně jiné... a tento se aktálně moc učit nechci.

Takže moc prosím - zkuste se někdo tomuto překladu - testování věnovat, ať se vychytají mouchy a můj čas s ním strávený bude k nějakému užitku.

Extrahované soubory Czech.lng (čeština) a Czech.png (vlajka) zkopírujte do:
C:\Program Files\TC UP\PLUGINS\Media\HateML\Data\Languages\...Czech.lng

Program spustíte z hlavní nabídky TC-UP položkou Programy - HateML Pro

Češtinu v programu nastavíte:
Hlavní nabídka Nástroje - Možnosti - Složka IDE - Jazyk - Czech


Základem překladu je anglický soubor English.lng
Zdravím

PS
Veškeré připomínky k češtině pište do tohoto tématu. Nezapomeňte případně uvést číslo řádku a řetězec.
ohhh dekuji za cestinu Big Grin rad ctu nejake threedy v cestine ggod work
Řádek 743 - překlep... má být Výchozí a nikoliv Výcozí
(01-22-2009, 12:46 AM)totcmd Wrote: [ -> ]Řádek 743 - překlep... má být Výchozí a nikoliv Výcozí

Ilustrace Francesco má naprostou pravdu.


Bob, numerology name reader.