Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: office view
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam!
Mam prośbę. Jak skonfigurować wtyczkę OfficeView tak, żeby w karcie TC UP się wyświetlał dokument?? Włączając szybki podgląd uruchamia mi się dokument normalnie a w karcie obok w TC UP wyświetla się napis: "Nawigacja do strony sieci Web została anulowana".
Proszę o pomoc!
Dziękuję !!
2zboral
OfficeView?

najpewniej korzystasz z wtyczki "Office.wlx", która to wymaga filtrów MS Office do poprawnego działania.

Spróbuj więc pobrać je spod tego adresu:
http://support.microsoft.com/kb/212265

a następnie odpowiednio skonfigurować office.ini (szczegóły znajdziesz w readme wtyczki).