Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Čeština pro Docx2Rtf
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Takže další pidi kousek do mlýna... Smile

Docx2Rtf

V TC-UP chybí český překlad programu Docx2Rtf.
Protože jazykový soubor není moc velký, tak nabízím první testovací verzi.

Stažený soubor Czech.lng zkopírujte do:
C:\Program Files\TC UP\PLUGINS\Media\Docx2Rtf\Languages\Czech.lng

Program spustíte z hlavní nabídky TC-UP položkou Programy - Docx2Rtf

Češtinu v programu nastavíte:
Hlavní nabídka Jazyk - <Vybrat soubor> - Czech.lng

Základem překladu je anglický soubor English.lng
PS
Veškeré připomínky k češtině pište do tohoto tématu. Nezapomeňte případně uvést číslo řádku a řetězec.

Zdravím