Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Čeština pro Angel Writer
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Angel Writer - textový editor
(vlastní překlad...)

V TC-UP 4.6 chybí český překlad tohoto textového editoru. Na oficiálních stránkách jsem češtinu také nenašel. Protože jazykový soubor není moc velký, tak nabízím první testovací verzi.

Extrahovaný "stažený" soubor Czech.lng zkopírujte do:
C:\Program Files\TC UP\PLUGINS\Media\AngelWriter\Languages\Czech.lng

Program spustíte z hlavní nabídky TC-UP položkou Programy - Angel Writer

Češtinu v programu Angel Writer nastavíte:
Hlavní nabídka Možnosti - Jazyk - Czech

Základem překladu je anglický soubor English.lng
PS
Veškeré připomínky k češtině pište do tohoto tématu. Nezapomeňte případně uvést číslo řádku a řetězec.

Jedná se o Beta češtinu... ampersandy mi fakt Smile dělají potíže...