Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Vitajte!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vitajte na slovenskej podpore projektu TC UP

Sme radi, že Vám odteraz môžeme poskytnúť pomoc aj v slovenčine. Taktiež s Vami radi podiskutujeme o tejto skvelej aplikácii.

Kedykoľvek sa nám sem ozvite, čí už pôjde o bug programu alebo máte na nás nejaké požiadavky.

Ak sa s týmto programom stretávate prvý krát, tu máte o ňom viac informácii (vďaka xbrook):
http://my.opera.com/xbrook/blog/2008/08/...tima-prime

a trošku starší článok:
http://www.zive.sk/Spravy/Total-Commande...fault.aspx