Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: Autoaktualizacja/aktualizacja?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Znowu ja Wink. Tym razem pytanie o aktualizacje odtwarzacza. Nie zauważyłem w nim aktualizacji. Jak można aktualizować odtwarzać, żeby nie usunęło mi opcji, ustawień? Niestety już doświadczyłem tego i musiałem ustawiać wszystko od początku. Czy w przyszłości będzie możliwość autoaktualizacji? I jak obecnie aktualizować AIMPa ?
Pozdrawiam, lisek Wink
Używasz czystej wersji czy tej z TC UP?
Aimpa ściągałem z aimp.ru Wink
W zależności od trybu jaki wybierzesz ustawienia będą trzymane w lokalizacji:

Tryb wielu użytkowników - C:\Documents and Settings\<Nazwa użytkownika>\Dane aplikacji\AIMP\*.*

lub

Tryb pojedyńczego użytkownika - AIMP2\Data\Profile\*.*

Więc, wystarczy że zrobisz tylko kopie tego katalogu i po NOWEJ instalacji go przywrócisz.