Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: DarkCrypt plugin
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
arek66 Wrote:Na początek wszystkiego najlepszego w 2009r.
Wzajemnie.
arek66 Wrote:Ustawiłem tą wtyczkę, ale jak ją uruchomić?
"tę wtyczkę" Wink

A teraz serio:
1. Pliki -> Spakuj (Alt+F5),
2. w grupie "Paker" wybierasz rozszerzenie "xdc" z listy rozwijalnej,
3. OK i gotowe (ewentualnie możesz kliknąć na "Konfiguruj").

arek66 Wrote:Mam też inne pytanie. Czy jest gdzieś spis wszystkich funkcji TCUP wraz z opisem jak ewentualnie uruchomić czy zainstalować daną funkcję?
Polecam poczytanie pliku pomocy proogramu Total Commander.
wracam po jakimś czasie do mojego pytania o spis programów zawartych w projekcie i instrukcje obsługi. Przejrzałem plik pomocy, i niestety nie znajduję niektórych opcji. W czasie instalacji zobaczyłem, że jest opcja odzyskiwania danych z uszkodzonych dysków. Czy to prawda? Jeśli tak, jak to zrobić?
(03-19-2009, 02:22 PM)arek66 Wrote: [ -> ]wracam po jakimś czasie do mojego pytania o spis programów zawartych w projekcie i instrukcje obsługi.

Faktycznie. Część forum "zarosła zielskiem" i jest kilka braków w opisach. Spróbuję uaktualnić je nieco.

(03-19-2009, 02:22 PM)arek66 Wrote: [ -> ]Przejrzałem plik pomocy, i niestety nie znajduję niektórych opcji. W czasie instalacji zobaczyłem, że jest opcja odzyskiwania danych z uszkodzonych dysków. Czy to prawda? Jeśli tak, jak to zrobić?

Nie jestem pewien co do "uszkodzonych dysków", ale na pewno da się odzyskać skasowane pliki jedną z aplikacji projektu (menu Programy -> Recuva).
(03-19-2009, 02:22 PM)arek66 Wrote: [ -> ]Przejrzałem plik pomocy, i niestety nie znajduję niektórych opcji. W czasie instalacji zobaczyłem, że jest opcja odzyskiwania danych z uszkodzonych dysków. Czy to prawda? Jeśli tak, jak to zrobić?

Zapewne chodzi o wtyczkę wfx Bad Copy. Jest w otoczeniu sieciowym.
Panda Antivirus reports that c:\program files\tc up\plugins\wcx\darkcrypttc\libzk.dll is infected with the Trj/CI.A Trojan.


BR
Abyss
Hi
Good job. Surely I will use this. Keep going
Hope to hear more from you in future.
Best of luck
AVG 2011 reports infection with Trojan horse Agent2.BFYM in C:\Program Files\TC UP\PLUGINS\wcx\DarkCryptTC\blockapi\vsen10.dll

BR
Abyss
Darkcrypt Soft C Shareware and Freeware Programs - Soft-eReader (RabitSoft), H+Soft Arcade .
This topic is interesting
Tiny Tanks
Please update the plugin in TCUP since ver 6.8 is still using the old one dated 2011. You can get the new ones here: http://totalcmd.net/plugring/darkcrypttc.html

More information can be found here.
Pages: 1 2