Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: DiskDir Extended
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Proszę o pomoc za nie mogę sobie poradzić z tą wtyczką - nie mogę jej uruchomić. Zaznaczam pliki lub katalogi, uruchamiam ALT+F5 i wiem, że powinienem zaznaczyć opcję "lst". Niestety nie ma jej u mnie, nie wiem co mam zrobić, aby ta wtyczka działała.
Aktualnie rozszerzenie DiskDirExtended to .ctg
Jak skonfigurować wtyczkę OfficeView tak, żeby w karcie TC UP się wyświetlał dokument?? Włączając szybki podgląd uruchamia mi się dokument normalnie a w karcie obok w TC UP wyświetla się napis: "Nawigacja do strony sieci Web została anulowana".
Proszę o pomoc!