Total Commander Ultima Prime Forum

Full Version: zegarek
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
czy jest możliwość aby w kolejnej wersji Total Commander Ultima Prime znalazł się zegarek np. tak jak było to w starym dobrm NC ?
Total Commander nie posiada takiej funkcjonalności. Nie wydaje mi się również, by autor ją dodał (fenixproductions pytał kiedyś o to Ghislera i dostał odpowiedź negatywną).

Osobiście pomysł ten mi się nie podoba, ale możesz uzyskać tę funkcjonalność używając albo zewnętrznej aplikacji za pomocą wtyczki Starter.wbx, albo znaleźć odpowiedni skrypt AHK.